Vil bygge nøytrale seremonirom

Tros- og livssynssamfunn har stort behov for livssynsnøytrale seremonilokaler, viser ny rapport. Rapporten viser at Norge fortsatt har et stykke igjen til likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Regjeringen vil blant annet bidra til flere livssynsnøytrale seremonilokaler, sa kulturminister Anniken Huitfeldt da hun mottok rapporten Livsfaseriter – religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge i går. Rapporten er den første store oversikten over hvordan tros- og livssynsnorge markerer viktige overganger i livet, og utfordringene det gir. Den viser at tros- og livssynssamfunn har stort behov for slike lokaler.

http://www.vl.no/samfunn/article4703915.ece

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn