Kristenledere kommenterer fire nye rødgrønne år

Den rødgrønne regjeringen har rasert den kristne arv på mange områder. Kristne ledere er bekymret for fire nye år med den samme regjeringssammensetningen.

Eksempel på kommentarer fra en religiøs leder:

1. – Vi må kjempe imot den (rødgrønne regjerings) fortsatte avkristning av landet vårt. Vi må aldri alliere oss med slike politikere som river i stykker vårt kristne verdigrunnlag. Vi ber til Allhærs Gud.

2. – Ambassaden bør flyttes til Jerusalem så snart som mulig.

3. – Gud har skapt oss til mann og kvinne og de skal føde barn. Det er en skapelsesordning som vi ikke skal ødelegge, men verne om. Velsignelsen er å leve i samsvar med Guds gode ordninger. I tro er vi frimodige.

Hele saken finner du her.

Så, nei, etter svarene å dømme, er Hedningsamfunnet IKKE blitt overflødig...

Siste nytt i Hjemme

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

AnnonseAnnonse