Kirkefarse

— Kirkevalget er bare en farse. Det sier forsker Njål Høstmælingen som anser Den norske kirke å være et statlig forvaltningsorgan.

:Høstmælingen som er forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, smiler av kirkeminister Trond Giskes utspill i går om at kirken snart kan få utnevne sine egne biskoper fordi oppslutningen i kirkevalget ser ut til å bli så stort.
— Var Den norske kirke et selvstendig trossamfunn, kunne ikke Trond Giske oppføre seg slik. Enten har vi et kirkelig trossamfunn som har krav på å utnevne sine egne biskoper, eller så har vi et kirkelig forvaltningsorgan underlagt statlige myndigheter, der staten egentlig kan gjøre hva den vil. Og det er ikke et selvstendig trossamfunn, sier Høstmælingen.
Han legger til at han aldri har sett noe suksesskriterier for graden av demokrati i Den norske kirke. Og han ser heller ikke helt vitsen med å strebe etter utvidet demokrati i et trossamfunn.

— Hvorfor demokrati?

— I de store trossamfunnene er det ingen tradisjoner for demokrati. Og hvorfor skuelle det være det? Hvis man først er Guds budbringer eller fortolker av Guds budskap, er det ingen grunn til en folkelig overprøving. En slik oppgave stiller krav om innsikt i trossamfunnet, om kall, karisma, levesett og talegaver, og ikke krav om forandring i folket, sier Høstmælingen.
Han hevder kirkevalget er langt unna et reelt demokrati og kritiserer i en kronikk i Dagbladet valget for teater eller en farse.
— Dette er et uredelig valg og intet reelt demokrati. Alt dette demokrati-pratet i kirken gir inntrykk av noe som ikke er reelt. Vi har nemlig myndigheter som ikke tør å fristille Den norske kirke av frykt for konsekvensene. De er redde for å ende opp med en mer ekstrem kirke som vil utgjøre en reell maktfaktor i samfunnet fordi de har så mange medlemmer. De er redde for å bli kuppet av radikale grupper som de hevder ikke lenger vil ha legitimitet i folket. Noen frykter en gudløs kirke styrt av de liberale, andre frykter oppsplitting i mange ulike menigheter, sier Høstmælingen.

Hele saken leses på
http://www.dagenmagazinet.no//Kristenliv/tabid/256/Default.aspx?ModuleId=62885&articleView=true

Dette er viktig å være klar over. I den grad man skal være MOT en løsrivelse av kirka og staten, er det dette som er de beste argumentene.

Siste nytt i Hjemme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

AnnonseAnnonse