Kirkefarse

— Kirkevalget er bare en farse. Det sier forsker Njål Høstmælingen som anser Den norske kirke å være et statlig forvaltningsorgan.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

:Høstmælingen som er forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, smiler av kirkeminister Trond Giskes utspill i går om at kirken snart kan få utnevne sine egne biskoper fordi oppslutningen i kirkevalget ser ut til å bli så stort.
— Var Den norske kirke et selvstendig trossamfunn, kunne ikke Trond Giske oppføre seg slik. Enten har vi et kirkelig trossamfunn som har krav på å utnevne sine egne biskoper, eller så har vi et kirkelig forvaltningsorgan underlagt statlige myndigheter, der staten egentlig kan gjøre hva den vil. Og det er ikke et selvstendig trossamfunn, sier Høstmælingen.
Han legger til at han aldri har sett noe suksesskriterier for graden av demokrati i Den norske kirke. Og han ser heller ikke helt vitsen med å strebe etter utvidet demokrati i et trossamfunn.

— Hvorfor demokrati?

— I de store trossamfunnene er det ingen tradisjoner for demokrati. Og hvorfor skuelle det være det? Hvis man først er Guds budbringer eller fortolker av Guds budskap, er det ingen grunn til en folkelig overprøving. En slik oppgave stiller krav om innsikt i trossamfunnet, om kall, karisma, levesett og talegaver, og ikke krav om forandring i folket, sier Høstmælingen.
Han hevder kirkevalget er langt unna et reelt demokrati og kritiserer i en kronikk i Dagbladet valget for teater eller en farse.
— Dette er et uredelig valg og intet reelt demokrati. Alt dette demokrati-pratet i kirken gir inntrykk av noe som ikke er reelt. Vi har nemlig myndigheter som ikke tør å fristille Den norske kirke av frykt for konsekvensene. De er redde for å ende opp med en mer ekstrem kirke som vil utgjøre en reell maktfaktor i samfunnet fordi de har så mange medlemmer. De er redde for å bli kuppet av radikale grupper som de hevder ikke lenger vil ha legitimitet i folket. Noen frykter en gudløs kirke styrt av de liberale, andre frykter oppsplitting i mange ulike menigheter, sier Høstmælingen.

Hele saken leses på
http://www.dagenmagazinet.no//Kristenliv/tabid/256/Default.aspx?ModuleId=62885&articleView=true

Dette er viktig å være klar over. I den grad man skal være MOT en løsrivelse av kirka og staten, er det dette som er de beste argumentene.

Siste nytt i Hjemme

Ny bok fra Ronnie Johanson

Levi Fragell har omtalt Ronnie Johanson som "landets mest kunnskapsrike religionskritiker", og endelig kan vi få ta del i mer kunnskap fra den kanten, perfekt timing til påska!

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

 
Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.