Er Gud overflødig?

 

- Det var ikke tilfeldig at moderne naturvitenskap oppstod i en kristen kultur. Kirken leverte viktige premisser for en vitenskapelig tilnærming til naturen, sier professor Oskar Skarsaune.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Vi satte morgenkaffen (som vi ikke engang drikker!) i halsen av et innlegg på universitetsavisa idag. Vi overlot saken til vår egen Hume's razor, for at disse uhyrlighetene ikke skal bli stående uimotsagt.

Har moderne ateister som Richard Dawkins gjort Gud overflødig - og er troen på Gud og naturvitenskapens gyldighet fremdeles mulig å forene?

På et møte arrangert av Norges kristelige legeforening på Medisinsk teknisk forskningssenter redegjorde Oskar Skarsaune, professor ved Menighetsfakultetet, for sitt syn om at det ikke er noen konflikt mellom naturvitenskap og kristen tro.

Den nye ateismen

I boken "Skaperkoden" går Skarsaune blant annet inn på argumentene til de nye ateistene, hvor Richard Dawkins er en av de som har fått mest oppmerksomhet. - For de nye ateistene er moderne utviklingsbiologi noe som overflødiggjør tanken om en skapende Gud. Dawkins mener at troen på en skapende Gud stopper den vitenskapelige prosessen, for hvis man mener det er Gud som står bak så vil man slutte å stille vitenskapelige spørsmål om prosessene i naturen.

- Hvilken plass har naturvitenskapen i den kristne tro?

- I Bibelen får mennesket i oppdrag å dyrke og ta vare på jorden. En av måtene vi ivaretar dette oppdraget på er vitenskapelig forskning på hvordan verden er innrettet.

Skarsaune mener det ikke er tilfeldig at moderne naturvitenskap oppstod i en kristen kultur.

- Historien med Galilei er det store unntaket i kirken historie med naturvitenskapen.

I følge Skarsaune var det ikke det heliosentriske argumentet som skaffet Galileo trøbbel, men at han gjorde narr av paven i et av sine skrifter.

Hele artikkelen:
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4a1047bc74e519.01779651

Dette er den frekkeste løgnen vi har hørt på mange evigheter, slike utsagn kan ikke få stå uimotsagt.

Her følger Hume's razors relativt spontane kommentarer:

Ingenting kunne vært mer uredelig enn å hevde at kristedommens tradisjonelt har vært kunnskapsvennlig eller at Galileo var et enkeltstående unntak. Giordano Bruno ble brent på bålet for å forfekte de samme ideene som Galileo.
De kristne sørget trolig for det største tilbakeslaget i historien da de brant ned biblioteket i Alexandria sammen med mesteparten av arven etter antikkens Hellas og flådde innehaveren Hypatia levende. I røyken av Biblioteket forsvant bl.a. mesteparten av livsverket til Aristarchus av Samos som hadde foreslått det heliosentriske verdensbildet nesten 1800 år før det ble gjenoppdaget av Copernicus, og selv etter det kunne man bli forfulgt og drept av de kristne for å foreslå en så kjettersk ide.
Det tok over tusen år bare å nå opp på noenlunde samme nivå som de gamle grekerne hadde nådd flere hundre år før Jesu tid, og det var kun etter at arven fra antikken ble gjenoppdaget. Hadde det ikke vært for araberne, som reddet de gjenværende greske tekstene fra de kristne, ville trolig resten av dem gått tapt også.
Augustin mente som kjent at det ikke fantes noe mer å vite fordi Gud allerede hadde gitt oss svaret på alt i Bibelen.
Jeg hadde også med følgende eksempler på kunnskapsfiendtlighet i Bibelen i den gamle versjonen av "Kjærlighetens budskap":

Selve ursynden i Bibelen var å spise av kunnskapens tre ( 1. Mosebok 2:17, 1. Mosebok 3:6, 1. Mosebok 3:16-19)

For det står skrevet; Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd, hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? (1. Korinterne 1:19-20)

For Guds dårskap er visere enn menneskene (1. Korinterne 1:25)

Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme (1. Korinterne 1:27)

La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre, for at han kan bli vis! For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list. Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme (1. Korinterne 3:18-20)

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (Kolosserne 2:8)

Tro defineres som "full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser". (Hebreerne 11.1)

Jeg priser deg, Far, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige. (Matteus 11:25, Lukas 10:21)

Du skal ikke sette Gud på prøve (underforstått: Du skal ikke gjøre noe for å finne ut om troen er rett.) (Matteus 4:7, Lukas 4:12)

En ond slekt krever et tegn (underforstått: Det er ondt å kreve bevis). (Matteus 12:39, Matteus 16:4, Lukas 11:29)

Salige er de som ikke ser, og likevel tror. (Johannes 20:29)

Kan også anbefale Jerry Coyne's artikkel om hvorfor forsøkene på å forsone tro og vitenskap er dømt til å mislykkes. Den tar litt tid å lese, men er absolutt verdt det:

http://www.tnr.com/story_print.html?id=1e3851a3-bdf7-438a-ac2a-a5e381a70472

I tillegg er saken behandlet i "Religionsondet" kapittel 4 Religionenes kunnskaps-fiendtlighet. http://hedning.pkom.no/HS/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=5DC9E7814C9ACC79C12575B80074548F

Siste nytt i Hjemme

Ny bok fra Ronnie Johanson

Levi Fragell har omtalt Ronnie Johanson som "landets mest kunnskapsrike religionskritiker", og endelig kan vi få ta del i mer kunnskap fra den kanten, perfekt timing til påska!

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

 
Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.