Statskirken

I boken “Frihet og religion” argumenterer Torkel Brekke i tankesmien Civita for et administrativt og økonomisk skille mellom stat og kirke. Som ateist må jeg si meg uenig.

Tekst:

Publisert:

Gallup

Avvikle statskirka? (Se saken om "Statskirka" på forsida. Gode argumenter både for og mot!)

Ja
Nei

Vis resultat

Hvert år får Den norske kirke fire milliarder kroner i overføringer fra det offentlige. Den har praktbygg i hvert tettsted. Millioner av nordmenn har fått forkynnende undervisning i skolen. Universitetet i Oslo utdanner prester. Luthersk kristendom er favorisert av Grunnloven. Den norske kirke har forutsetninger som andre tros- og livssynssamfunn knapt kan drømme om.

Likevel klarer Den norske kirke å oppnå svært lite. Medlemmene faller fra. Kirkerommene fylles av stadig færre tilhørere og stadig flere rullatorer. Den norske kirke driver ingen engasjerende forskning eller utredning, og er knapt synlig i samfunnsdebatten.

Forutsetningene tatt i betraktning er dette et kunststykke.

Slike kunststykker klarer man bare så lenge man er statlig. Statlige bedrifter har vist en særegen evne til å kaste bort penger, ansette uegnede ledere og administrere seg selv ihjel. Tenk på NSB, Jernbaneverket og Oslo sporveier. Tenk på Statsbygg. Tenk på telemonopolet.

Dersom Den norske kirke ble privat, er det fare for at den ville bli effektiv og oppdatert, og øve reell innflytelse på norsk kultur og politikk. Se kirken i kontrast til Torkel Brekkes arbeidsgiver, Civita. Civita, med sine åtte årsverk, er en sterkere stemme i samfunnsdebatten enn Den norske kirke. Tenk om Den norske kirke, med sine 5700 årsverk, ble like godt drevet.

Vi må ikke la det skje! Ateister bør derfor slutte å stå på barrikadene for at statskirken skal avvikles. Kanskje bør de snarere ivre for tettere samarbeid mellom kirke og stat, med flere reguleringer, inngrep, komiteer, råd og skjemaer.

Kirkeskatten er en lav pris å betale for å holde kirken i sjakk.

(Vi tar også med et svar som ble gitt på denne, på http://www.olemartinmoen.com/statskirken/.

Mest fordi det er interessante poenger hos begge parter. Kjør gjerne debatt!

Det er klart at privat drevede organisasjoner generelt er mye mer effektive enn offentlige, men for meg ser det ut som argumentet ditt for å ikke skille kirke og stat baserer seg på at statskirken ikke vil få vesentlig mindre ressurser ved å privatiseres. Jeg tror nok DNK’s økonomi og anseelse ville bli meget sterkt svekket av et skille med staten. Det ville neppe vært 5700 årsverk 5 år etter et slikt skille. De ville ikke kunne hatt to fakulteter på UiO, uten at også andre private religiøse organisasjoner skulle få lov til det – og islamske fakulteter ville neppe blitt akseptert. Alle verdiene og eiendommene etc. som statskirken disponerer i dag, disponerer den i kraft av å være en del av staten. Det naturlige ved et skille mellom kirke og stat måtte vel være å kreve at staten skal beholde de verdiene som er innkrevet fra borgerne i kraft av å være en del av staten. DVS, statskirken opphører å eksistere, og dens verdier tilfaller staten og selges til høystbydende. Det ville ikke være noen gode grunner til å finansiere livssynsorganisasjoner over skatteseddelen, og dersom folk selv skulle betalt medlemskontigent til statskirken ville oppslutningen raskt falt til en tiendel eller mindre. Jeg mener det er liten grunn til å tro at dersom statskirken måtte klare seg på lik linje med private religiøse organisasjoner, ville de gjøre det bedre enn en gjennomsnittlig, ikke-ekstrem variant klarer seg i dag. De som kaller seg kristne ville nok fortsette med det, men de ville ikke kalle seg DNK’ere noe mer enn NLM’ere f.eks.

Dersom DNK likevel får mer innflytelse som privat kan man uansett alltid kontre den med fakta og rasjonelle argumenter i stedet for å kontre den med dens egen ineffektivitet. Og det er åpenbart av all statistikk at de taper den kampen. Til og med i USA taper de den kampen.

DNK er som en hundedritt under skoen, det stinker og jeg vil ikke ha den der selv om det er kjipt å skrape den av, og selv om hundedritten kanskje har det bedre uten min sko.)

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

AnnonseAnnonse