Er du VIRKELIG en kristen?

I 2009 var 80,7% av den norske befolkning medlemmer av statskirken ifølge Wikipedia. Det skulle bli nesten fire millioner medlemmer, noe som gjør Den norske kirke til landets desidert største organisasjon. Kirken får i all hovedsak sine medlemmer ved at foreldre lar sine håpefulle små døpes inn, noe jeg har tenkt å snakke litt om her.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

(Denne er hentet fra nettstedet departemenetet.org. Gjengitt med tillatelse.)

Når man døpes i Den norske kirke renses man fra all synd og man blir Guds barn. Noen jeg har snakket med (ja, voksne folk) tror at barn ikke får navn hvis man ikke døper dem. At de bare får tildelt navn av staten eller noe sånt. Dette er selvsagt BARE tull!

Så – når man er døpt er man altså medlem av kirken og – per definisjon – en kristen. For å melde seg ut av kirken må man fylle ut et skjema og sende det til sitt lokale kirkekontor. Gjendåp er ikke tillatt og ses på som et avvik, hvilket betyr at dersom man skulle melde seg ut, men senere vil melde seg inn igjen, så tar man med seg all synd man har som bagasje, da man ikke får renset denne på nytt.

Det finnes selvsagt enda mer oppsiktsvekkende fakta rundt dette med medlemsskap av Den norske kirke. Faktisk er det slik – i 2010 – at dersom en av dine foreldre er medlem, så blir du automatisk medlem det øyeblikket du blir født. Man tvinges altså inn som medlem i en organisasjon fordi man har desillusjonerte foreldre. Dette er så absurd at noe mer skriveri om det er meningsløst. Jeg kan heller bare henvise til kirkeloven, paragraf 3, punkt 2 for de som måtte være interessert i å lese mer.

Så hvorfor døper folk barna sine? Det finnes jo absolutt ingenting som tyder på at over 80% av den norske befolkning er kristne. Mange jeg har spurt sier det er tradisjon. Ja vel, men er dét en god nok grunn? “Det er tradisjon i min familie. Og de kan jo bare melde seg ut når de blir gamle nok hvis de finner ut at de ikke er kristne” er en linje jeg har hørt utallige ganger. Greit nok? I min familie har det vist seg at når man blir atten og får sin første bil, melder man seg inn i NAF. Jeg gjorde det, min far og mor gjorde det, nesten alle mine onkler og tanter har gjort det og også noen av besteforeldrene. Det betyr at det er tradisjon for å melde seg inn i NAF i min familie. Skal jeg da ta med mitt nyfødte barn inn på mitt lokale NAF-kontor og melde det inn? For barnet kan jo bare melde seg ut senere, hvis det finner ut at NAF ikke er noe for ham/henne likevel…

Samme logikk kan brukes om de fleste organisasjoner, som f. eks. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Arbeiderpartiet, LO etc. Skal vi melde inn våre barn i alt dette med de to argumentene at a) det er tradisjon og b) de kan jo bare melde seg ut senere? Hva med Facebook? LinkedIn? MySpace?

Jeg ser på dette som et brudd på personvernloven, spesielt paragraf 2, punkt 7. I tillegg ser jeg på det som total mangel på dannelse. Man kan da ikke melde folk inn i alle muligens organisasjoner i hytt og pine – uten deres samtykke?!

At det er en tradisjon betyr heller ikke automatisk at det er en bra eller smart ting å gjøre. Det er faktisk tradisjon i Norge (en enda eldre tradisjon, som ikke ble tvangsinnført) å reise til England med båt, voldta og kidnappe kvinner, stjele og røve og brenne ned hele landsbyer. Kan jeg ta opp den tradisjonen igjen?

En annen viktig ting å tenke på er hva som skjer i dåpen. Når man døper et menneske, lover man å oppdra dette barnet i den kristne tro. Når to foreldre som ikke er personlig kristne står og lover dette i en kirke – et, for kristne, hellig hus – og ikke har noen som helst planer om å gjøre dette overhode – ja, da tyder det på en sykelig, nesten blasfemisk (hvis det er et begrep man mener bør tas seriøst) mangel på respekt for kirken og alle dens tilhengere. Man står da regelrett og lyver!

Men om du da virkelig ser på deg selv som en kristen, og prøver så godt du kan å leve som en; hva om du tror på Gud, tror på at barn er født med en synd som må renses og virkelig tror at dåp er veien å gå? Hva mer tror du på? Er du medlem av kirken så må du også stå for det kirken mener og tror, ikke sant?

Vet du hva Den Norske Kirke står for og tror på? Vet du hva du tror på?

Den Norske Kirke har fem bekjennelsesskrifter i tillegg til Bibelen. De fleste har kanskje bare hørt om to av disse, nemlig Luthers lille katekisme og Den apostoliske trosbekjennelse. I tillegg bruker kirken Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse og Den augsburgske konfesjon.
Alle disse skriftene ble gjennomgått på Kirkemøtet i 2004, og igjen enstemmig vedatt. Kirken skulle fremdeles bekjenne seg til disse eldgamle skriftene.

Den augsburgske konfesjon, eller er Augustana som den kalles på norsk, er kanskje den viktigste av disse skriftene, i tillegg til Bibelen selvfølgelig. I motsetning til Bibelen er derimot ikke Augustana modernisert utallige ganger over årenes løp. Augustana ble til under Riksdagen i Augsburg i 1530, og det er denne originale versjonen som gjelder ifølge Norges lover.

Augustana er full av morsomme finurligheter som jeg finner fascinerende, kanskje spesielt fordi kirken ikke vil modernisere den eller bruke Melanchtons redigerte og noe nedtonede versjon som kom senere. Man finner bl. a. denne lille teksten: “Om Herrens nattverd læres det at Kristi sanne legeme og blod virkelig er tilstede i skikkelse av brødet og vinen og blir utdelt og fortært. Derfor forkaster de annerledes lære.” (“De” er her, som ellers i Augustana, ”de lutherske menighetene”)

Dette sitatet er litt morsomt, spesielt med tanke på at den sveitsiske reformatoren Zwingli som foreslo at man skulle oppfatte brødet og vinen symbolsk. Dette er altså vår evangelisk-lutherske statskirke uenig i.

Men la oss nå gå tilbake til dåpen, som jo var det vi var inne på.
I Augustana, artikkel IX, står det: “…dåp er nødvendig for å bli frelst. (…) De fordømmer gjendøpere, som forkaster barnedåpen og påstår at barna blir frelst selv om de ikke er døpt.”

Man kan altså ikke “komme til himmelen” (som betyr det samme som å bli “frelst”) dersom man ikke er døpt som barn. Så hvis man som ungdom eller voksen plutselig skulle få det for seg at Gud er god, og alt det der, og blir personlig kristen, så er man likevel dømt nord og ned dersom man ikke ble døpt som barn. Sympatisk og tilgivende?

I artikkel II står det at “Etter Adams fall blir alle mennesker som fødes naturlig unnfanget og født med synd”. Da er ihvertfall prøverørsbarn o. l. trygge. Videre står det “Det vil si at de alle fra mors liv av er fulle av ond lyst og begjær (…) Disse medfødte skrøpeligheter og arvesynder er virkelige synder og gjør at de er dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen…”

Man er altså forhåndsdømt til evig vrede av den Gud som har skapt oss i sitt bilde, med mindre vi er så heldige at vi har foreldre som døper oss så fort de overhodet kan! De som ikke ser hvor absurd og idiotisk dette er, bør oppsøke hjelp. Det mener jeg helt oppriktig! Det MÅ være noe galt med slike folk.

Den athanasianske trosbekjennelsen stammer fra slutten av 300-tallet, og inneholder følgende perle: “Når Jesus kommer tilbake, må alle mennesker stå legemlig opp igjen fra de døde og gjøre regnskap for hva de har gjort. De som har gjort godt, skal gå til det evige liv, men de som har gjort ondt, skal gå til den evige ild. Dette er den rette tro. De som ikke oppriktig og fast har denne troen, kan ikke bli frelst.“

Jeg har uthevet det viktigste i dette utdraget. Her står det altså i klartekst: Hvis du ikke oppriktig tror på at ALLE døde folk skal stå FYSISK opp av graven sin for å få sin dom når Jesus kommer tilbake, kommer du til å brenne til evig tid. Man kan heller ikke si at man tolker dette feil, for det er skrevet i rimelig klar tale.
Hvis man bruker 4 sekunder av livet sitt til å tenke litt på disse få linjene fra Den athanasianske trosbekjennelsen, vil ethvert noenlunde oppegående og tenkende menneske avslå det hele som en grotesk og idiotisk fantasi. Ærlig talt, folkens – det er på tide å tenke seg litt om, og lese hva kirken man er medlem av (og dermed viser sin støtte til) faktisk står for! Og jeg gjentar – dette er ikke noe de mente i 1500 eller 1700. Dette ble enstemmig vedtatt at kirken fremdeles skulle stå for. I 2004!
Det er DITT ansvar!

“Jaja, jeg er jo ikke kristen da, men jeg gidder ikke melde meg ut. Det er stress, og jeg ser ikke helt poenget”

Dette (og lignende) utsagn møter meg til stadighet når jeg havner i diskusjoner om Den norske kirke, statskirke, kristendom generelt, etc. Jeg reagerer sterkt på slike utsagn, og her skal jeg fortelle deg hvorfor:

Dette er en ren ansvarsfraskrivelse! Rett og slett. Gjennom å stå som medlem bare fordi “det er stress” å melde seg ut, gir du ditt samtykke til at kirken kan regne deg som medlem, og at du gir din støtte til dem. De kan jobbe utifra at de har nok et medlem som støtter det de driver med og ønsker en (økt) kristen innflytelse på samfunnet vi lever i.

Man må ta ansvar for de valg man tar her i livet, også passive valg, som å la være å melde seg ut. Det burde ikke være nødvendig, selvsagt, man burde heller måtte melde seg inn slik man må i alle andre organisasjoner, men nå er det nå en gang slik at Norge dessverre fremdeles har en statskirke (som ble stappet inn i kroppene til våre forfedre med sverd og øks) og da må man ta seg bryet med å melde seg ut dersom man ikke støtter denne organisasjonen.

Det er også slik at regjeringen må forholde seg til disse 80,7% av befolkningen, noe som resulterer i idiotiske hendelser som dette. Man kan være så uenig man vil i slik pengebruk, men faktum er at for regjeringen og de som jobber med statsbudsjettet er 80,7% av Norges befolkning personlig kristne, og dermed bifaller 80,7% av oss denne pengebruken.

Det er på tide å si ifra om hva man syns om statskirken, og den enkleste måten å gjøre det på er å melde seg ut!

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...