Grundig om ytringsfrihet og religion

Da Salman Rushdies roman «Sataniske vers» ble utgitt i 1988, ble boken opphav til et politisk-religiøst drama de færreste var forberedt på. Senere var Rushdie-saken – drap, drapsforsøk og trusler inkludert – med på å berede grunnen for en heksegryte av begivenheter og meningsbrytning på alle tenkelige nivå som ble utløst da den danske avisen Jyllands-Posten trykte karikaturtegninger av profeten Mohammed den 30. september 2005.

Det er historien om og det politiske landskapet etter disse begivenhetene Ann-Magrit Austenå har tatt for seg i «Arven etter sataniske vers», med undertittelen «Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion».

Ann-Magrit Austenå har vært generalsekretær i NOAS, Norsk organsisasjon for asylsøkere, siden 2007. Hun er journalist, jobbet lenge i Dagbladet og er tidligere leder i Norsk journalistlag.

Austenås behandling av det store sakskomplekset som historien etter «Sataniske vers» og karikaturstriden utgjør, er så vel såvel omfattende som detaljert og nyansert. Det er helt forbausende hvor mange detaljer og synspunkter boken legger frem, samtidig som den makter oppgaven med å beholde oversikt over tematikken og en tydelig kronologi. Forfatteren har hatt tilgang til et stort arkivmateriale etter Rushdie-kampanjen, den norske og den internasjonale, men grundighet og detaljeringsnivå taper seg når teksten beveger seg videre til det som skjedde fra september 2005 og utover.

Les hele anmeldelsen her.

Siste nytt i Hjemme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

AnnonseAnnonse