Grundig om ytringsfrihet og religion

Da Salman Rushdies roman «Sataniske vers» ble utgitt i 1988, ble boken opphav til et politisk-religiøst drama de færreste var forberedt på. Senere var Rushdie-saken – drap, drapsforsøk og trusler inkludert – med på å berede grunnen for en heksegryte av begivenheter og meningsbrytning på alle tenkelige nivå som ble utløst da den danske avisen Jyllands-Posten trykte karikaturtegninger av profeten Mohammed den 30. september 2005.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Det er historien om og det politiske landskapet etter disse begivenhetene Ann-Magrit Austenå har tatt for seg i «Arven etter sataniske vers», med undertittelen «Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion».

Ann-Magrit Austenå har vært generalsekretær i NOAS, Norsk organsisasjon for asylsøkere, siden 2007. Hun er journalist, jobbet lenge i Dagbladet og er tidligere leder i Norsk journalistlag.

Austenås behandling av det store sakskomplekset som historien etter «Sataniske vers» og karikaturstriden utgjør, er så vel såvel omfattende som detaljert og nyansert. Det er helt forbausende hvor mange detaljer og synspunkter boken legger frem, samtidig som den makter oppgaven med å beholde oversikt over tematikken og en tydelig kronologi. Forfatteren har hatt tilgang til et stort arkivmateriale etter Rushdie-kampanjen, den norske og den internasjonale, men grundighet og detaljeringsnivå taper seg når teksten beveger seg videre til det som skjedde fra september 2005 og utover.

Les hele anmeldelsen her.

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...