Stiller strengere krav til trossamfunnene

Den særskilte unntaksadgangen trossamfunn har hatt, bortfaller.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Trossamfunnenes adgang til å forskjellsbehandle på grunnlag av seksuell orientering og kjønn innskjerpes. Adgangen til forskjellsbehandling innskjerpes ved at det stilles større krav til grunnlaget for forskjellsbehandlingen. Dette vil styrke diskrimineringsvernet.

- Jeg er opptatt av å styrke vernet mot diskriminering på alle samfunnsområder, sier barne- likestillings-, inkluderingsminister Audun Lysbakken og mener at endringene i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven vil føre til et styrket vern mot diskriminering. Det vil bli klarere regler for når forskjellsbehandling er tillatt og det mener jeg vil være en fordel for alle parter, sier Lysbakken.

Les mer i pressemeldningen her.

Vi er litt ambivalente her.
Undertegnede syns faktisk at religiøse grupperinger skal ha lov til å følge sine egne absurde regler. Det må få være en del av religionsfriheten.

Desto viktigere å fortere enn mulig få staten sekulær, og sektene isolert i sine egne sære samfunn.
Ulempen med DET igjen, er sjølsagt at samfunnet har mindre kontroll med religiøse gærninger...

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn