Guri Nilsdatter

 

Guri Nilsdatter på Røst ble i 1635 henrettet for å ha hatt samleie med sitt søskenbarn. Og dette publiseres på hedning.no fordi...?

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Fordi: "Innover 1600-tallet hadde loven og straffeutmålingen i sedelighetssaker blitt innskjerpet, og da med bakgrunn i bibelske fortolkninger – i en tid da presteskapet hadde betydelig innflytelse også ved domsstolene, og høyesterettsdommerne var teologer, med Moseloven som rettesnor.

Uhyrlige følger

"Det som kan sies," fremholder Næss," er at mosaisk retts innflytelse på kriminallovgivningen fikk uhyrlige følger."

"Bibelen brukt som lovhjemmel har helt opp til vårt eget århundre ført til dødsdomsavsigelser i religiøst betingede straffesaker, hovedsakelig sedelighetssaker," skriver Næss".

Altså er stoffet relatert til for eksempel dagens debatter om æresdrap i "muslimske miljø".
Les hele saken her.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn