Guri Nilsdatter

 

Guri Nilsdatter på Røst ble i 1635 henrettet for å ha hatt samleie med sitt søskenbarn. Og dette publiseres på hedning.no fordi...?

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Fordi: "Innover 1600-tallet hadde loven og straffeutmålingen i sedelighetssaker blitt innskjerpet, og da med bakgrunn i bibelske fortolkninger – i en tid da presteskapet hadde betydelig innflytelse også ved domsstolene, og høyesterettsdommerne var teologer, med Moseloven som rettesnor.

Uhyrlige følger

"Det som kan sies," fremholder Næss," er at mosaisk retts innflytelse på kriminallovgivningen fikk uhyrlige følger."

"Bibelen brukt som lovhjemmel har helt opp til vårt eget århundre ført til dødsdomsavsigelser i religiøst betingede straffesaker, hovedsakelig sedelighetssaker," skriver Næss".

Altså er stoffet relatert til for eksempel dagens debatter om æresdrap i "muslimske miljø".
Les hele saken her.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...