Religionssosiolog: – Katolikkene var USAs muslimer for 100 år siden

Dagens europeiske islam-debatt ligner den amerikanske debatten om irske katolikker på begynnelsen av 1900-tallet, ifølge religionssosiologen José Casanova.

José Casanova er en av verdens ledende akademikere og forskere innen religionssosiologi. Spanjolen er professor ved Georgetown University i USA, og leder Berkeley Centers Program of Globalization, Religion and the Secular. Hans mest kjente verk, Public religions in a Modern World (1994), er en moderne klassiker innen sitt felt.

I begynnelsen av juni besøkte Casanova det Teologiske Fakultet på Universitetet i Oslo, og holdt et foredrag om "variasjoner av deltakelse, identitet og tilhørighet uttrykt gjennom religiøs praksis i et globalt perspektiv" (journ. oversettelse). Casanova påpeker at holdningen i Vesten tradisjonelt har vært at sekularisme vil være en naturlig følge av modernisering og industrialisme, men at dette har vist seg ikke å stemme.

Islamdebatt lik 100 år gammel katolisisme-debatt
Dette var Casanovas hovedpoeng i forelesningen:

• Casanova sammenligner kontroversene rundt islam i Europa med debatten om irsk katolisisme i USA på tidlig 1900-tall. Polarisering, frykt og fremmedgjøring – for 100 år siden representerte katolikkene amerikanernes muslimer; ”De Andre”. I dag skremmes ingen av religionen som hyller den store imam i Vatikanet.

• I USA er religion et produkt av deres modernisme, ikke et restprodukt, som det i stor grad kan kalles i Europa. I de fleste moderne, europeiske land er et sekulært livssyn, og sekulær livsstil, normalen, mens det i USA kreves en innsats å ikke være registrert i, eller assosiert med en konkret kirke og religiøs retning.

• Begrepet ”sekulært” er for snevert, da grensene mellom religiøs og sekulær har gått i oppløsning. Sekularisme er ikke noe så enkelt som det som blir igjen etter at religion forsvinner, men unike transformasjoner som tar form idet religion gradvis svinner hen, helt avhengig av nasjonale forskjeller. Siden 60-tallet, da Østens mystisisme og religiøse retninger eksploderte i deler av Europa, har europeeres livssyn blitt stadig mer fragmenterte. Stadig flere hevder å føle at det finnes noe ullent og uforklarlig ”større” enn seg selv. Svart-hvitt-skillet ”troende” eller ”ikke-troende” flyter ut i utallige gråtoner.

• Selve begrepet ”religion” har mistet sin mening, etter at det har blitt dagens Heteste Tema. Det er vanskelig å måle akkurat hvor religiøse noen er, da grensene er grå. Og her møter vi igjen nødvendigheten av å utvide vår forståelse av personlig frihet, som til å gjelde religionsfrihet. Frihet fra, og frihet til å tro.

• Islam har blitt en katalysator for en europeisk identitetskrise. Verdier som åpenhet, toleranse, humanisme og universelle menneskerettigheter blir nå hardt prøvd. Vi ser et Europa som i større grad inkluderer universelt innenfor sine grenser, men et Europa som blir stadig mer ekskluderende overfor de som er utenfor.

– Kan ikke forvente at vår tolkning blir universell
Etter gjennomgangen av disse punktene tar Casanova en slurk vann, kikker på klokken og tar et dypt innpust. Det er bare fem minutter igjen av forelesningen. Professoren drar hånden ned over ansiktet, rynker øyenbrynene og ser ut til å samle tankene. Når han igjen tar ordet, snakker han langsommere, mer innstendig, fra å presentere forskningsresultater og fremme hypoteser, er han over i en ektefølt appell til publikum:

– Det er vanskelig å opprettholde en velferdsstat på de samme premisser ved globalisering. Vi europeere trodde at vi var normen, vi bygget den beste staten og hadde de beste verdiene, og etter hvert ville resten av verden se lyset og bli som oss. Men de moderniserte uten å bli som oss. Vi ser nå at vi besitter en konkret og unik europeisk identitet, og dette må vi ta innover oss, for å unngå konflikt med omverdenen. Vi må innse at uttrykk som frihet og likestilling betyr forskjellige ting for forskjellige folk, og kan ikke forvente at vår tolkning vil bli den universelle, at vårt verdensbilde vil globaliseres. Muslimske kvinner vil fortsette å hevde at islam betyr den mest likeverdige stilling en kvinne kan ha. Vi forstår ikke dette, men de mener det! Spesielt kjønnsroller gjør debatten med muslimer vanskelig. Personlig var mitt første møte med islam en gruppe muslimske feminister i Indonesia, og vet at tolkninger av tro kan resultere i så mangt.

– Islams inntog i Europa destabiliserer våre etiske grenser, og vårt kulturelle selvbilde. Det skaper debatt – og dermed bevisstgjøring – omkring vestlige verdier og en europeisk identitet. Bevisstgjøringen er positiv, men må brukes til konstruktiv dialog og for å bevare fredelige relasjoner med verden omkring oss. Vi må gå en runde til med hvordan vi kan forholde oss til religionsfrihet, og hva det innebærer, avsluttet Casanova.

Forelesningen ble avsluttet med en erklæring om videre samarbeid med Det Teologiske Fakultet, og En vennlig og imøtekommende professor satte seg ned med Fri tanke for noen spørsmål før hovedstadens severdigheter skulle oppleves.

Les resten av FriTankes reporters opplevelser her.

Siste nytt i Hjemme

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

AnnonseAnnonse