Fritt Ords bloggprosjekt

Fritt ord har utlyst et bloggprosjekt, hvor 2,5 millioner kroner skulle fordeles. Nå er fordelinga klar.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Fra websidene til Fritt ord:

For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.

Både enkeltpersoner og mindre miljøer kunne stå bak søknadene om midler. Det var også mulighet for å invitere gjestebloggere. Juryen har sett etter bloggere som har journalistiske og essayistiske innfallsvinkler.

Fritt Ord mottok 219 søknader om prosjektmidler i september 2010. Juryen har kommet frem til 16 søkere som får tildelt midler.
8 av prosjektene er nyetableringer. De andre 8 er allerede eksisterende blogger som skal videreutvikles.

Bloggenes temaer befinner seg innenfor feltene politikk, samfunn, miljø, helse og kultur.

En av de 16 utvalgte prosjektene er:

Walid al-Kubaisi

Blogg: For de sekulære muslimer

Innvilget støtte: kr 310 000

Bloggen vil bli etablert i januar 2011.

Walid al-Kubaisi om prosjektet: ”Sekulære og liberale muslimer får en marginal plass; de er marginalisert til tross for at de utgjør majoriteten av den muslimske minoriteten! Denne sekulære majoritet er like bekymret for framtiden dersom islamistene vil få dominere debatten og blir representanter for hele den muslimske minoriteten. Å religionisere minoriteten, har samme funksjon som å spre fordommer, motstand mot muslimer og rasisme. I et sekularisert Europa er det nesten historie at religion dominerer politikk og er grunnlag for vurdering av borgere. Det er dette som skjer daglig i Oslo, og som gjør seg gradvis gjeldende.

Debatten som kjøres i media er selektiv og smal. Den er preget av sterke følelser og lite kunnskap. Den er kontrollert av kulturrelativistiske holdninger som gjennomsyrer offentligheten og mediearbeidere. Den har som mål å bekjempe rasisme, på bekostning av fakta og informasjon. Derfor blir debatten et uttrykk for nordmenns antirasistiske følelser og toleranse. Mens debatten burde endre forholdene til å støtte mer integrering.

Det vi vil gjøre, er ikke å begrense bloggen til debatten om islam, slik media hittil har benyttet muslimer. Nei, vi vil engasjere oss i samfunnsdebatten om norske forhold.”

Vi gratulerer al-Kubaisi med støtten!

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn