Gudsbevis

De kommer nå ikke noe lenger med det der, så det er kanskje ikke så rart de tar en lønningsk vri iblant?

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

("Å ta en lønning", sjekk her.
Og om du ønsker et seiøst svar på Lønnings merkelige argumentasjon, finner du det her.)

Verdidebatt.no er en ustoppelig kilde til inspirasjon. Vi trodde kanskje at de hadde mer å fare med når det gjaldt spørsmålet om Guds eksistens, men neida, det går i "argumenter" som er fullstendig utdaterte og lettere desperate.

"Kan Gud bevises?

«Hvordan kan vi vite at Gud fins?» En jente på 19 som heter Line, har stilt meg spørsmålet. «Det hender jeg kan være usikker når jeg skal svare,» skriver hun. Jeg forstår det godt. Hvem er ikke usikker overfor dette spørsmålet?

Jeg vil likevel prøve å gi deg en oppsummering av såkalte gudsbevis. Om de virkelig beviser Guds eksistens, vil det være forskjellig syn på, etter som hvor stor vekt en legger på tanke og logikk.

Det kosmologiske beviset sier at når det fins et univers, så må det ha blitt skapt av noe annet enn seg selv. Man argumenterer ut fra årsakssammenheng, både som grunn for hvorfor universet ble til, og hvorfor det holder seg i gang.

1. Universet hadde en begynnelse
2. Alt som har en begynnelse, må ha fått sin begynnelse av noe annet.
3. Derfor må universet ha blitt skapt av noe annet (en Skaper).

En variant av det kosmologiske beviset finner vi hos Thomas Aquinas, fra 1200-tallet, som tenkte langs disse linjene:

1. Alle deler av universet er avhengig av noe
2. Hvis alle deler er avhengig av noe, så må også universet i sin helhet være avhengig av noe.
3. Derfor er hele universet avhengig av noe for å eksistere akkurat nå, og det er da avhengig av et Uavhengig Vesen.

Det teleologiske beviset har mange varianter, men berømt er William Paleys urmaker-analogi. Et ur er meget innviklet, universet er enda mer innviklet enn et ur. Derfor går den teleologiske tankegangen langs disse linjene:

1. Alt av design forutsetter en Designer.
2. Det er en storslått design i universet.
3. Derfor må det fins en Stor Designer av universet.

Det ontologiske gudsbeviset er om lag tusen år gammelt, utformet av Anselm. Han tenkte slik:

1. Gud er per definisjon et absolutt Fullkomment Vesen.
2. Det å eksistere er noe fullkomment.
3. Altså må Gud eksistere.

Nå så allerede Anselm at det kunne være svakheter i dette resonnementet, så han prøvde seg på et annet, nemlig hva som er nødvendig.

1. Hvis Gud fins, så må vi oppfatte ham som et Nødvendig Vesen.
2. Men per definisjon kan ikke et Nødvendig Vesen la være å eksistere.
3. Derfor, hvis et Nødvendig vesen kan eksistere, så må det eksistere.

Gudsbevis basert på moral

C.S. Lewis levde i forrige århundre, og han kom med et gudsbevis basert på moral. Han tenkte slik:

1. Moralske lover forutsetter en Moralsk Lovgiver.
2. Det finnes en objektiv moralsk lov.
3. Derfor fins det en Moralsk Lovgiver.

Argument ut fra religiøst behov

Sigmund Freud var ikke en ivrig troende mann, men mente at gudstroen var en illusjon, det vil si noe innbilt. Likevel var han ikke sikker. For han spurte: Er dette behovet for Gud bare psykologisk, eller er det faktisk og virkelig? Enkelt kan en summere behovstankegangen hans slik:

1. Menneskelige vesener trenger virkelig en Gud
2. Det som menneskene virkelig trenger, det eksisterer antakelig i virkeligheten.
3. Derfor eksisterer virkelig Gud

Argument ut fra glede

Jeg avslutter denne korte og forenklede gjennomgangen med C.S. Lewis enda en gang, han som i flere av bøkene sine argumenterte langs denne linjen:

1. Alle naturlige ønsker har virkelige objekter som en ønsker seg
2. Menneskelige vesener har et naturlig, innebygget ønske om udødelighet.
3. Derfor må det fins et udødelig liv etter døden.

Ingen som tror på Gud, bygger troen sin bare på argumenter, og i hvert fall ikke bare på ett argument."

(For anonymiserings skyld linkes det ikke til opprinnelsessiden, men den kan oppgis hvis behov.)

Ikke mye nytt fra vestfronten, altså...
(Forøvrig bra han garderte seg med det siste avsnittet der!)

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...