Grunnleggende kristne læresetninger

Det som er mest komisk her, er at disse setningene fremstår som rikitge og viktige, bare man er lettpåvirkelig nok. For oss mer "normale", virker de bare komiske. Eller tragiske...

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

1. Det finnes bar én Gud - Jes 43:10; 44:6,8; Joh 17:3; 1Kor 8:15; Gal 4:8-9
2. Gud er en treenighet - 2 Kor 13:14; 1 Pet 1:2
3. Det finnes ingen Guder før eller efter Gud - Jes 43:10
4. Gud vet alt - 1 Joh 3:20
5. Gud er allmektig - Sal 115:3
6. Gud er overalt - Jer 23:23,24
7. Gud er suveren - Zak 9:14; 1 Tim 6:16-16
8. Gud er ånd - Joh 4:24
9. Gud skapte alt som eksisterer - 1 Mos 1:1; Jes 44:24
10. Den hellige ånd har ikke noe legeme av kjøtt og blod - Luk 24:39
11. Gud har alltid vært Gud - Sal 90:2
12. Jesus er Gud - Joh 1:1,14;10:30-33; 20:28; Kol 2:9; Fil 2:5-8 Heb 1:8
13. Jesus ble et menneske - Fil 2:5-8
14. Jesus har to naturer: guddommelig og menneskelig – Kol 2:9; 1 Tim 2:5
15. Jesus var uten synd - 1 Pet 2:22
16. Jesus er den eneste veien til Gud Fader - Joh 14:16; Mat 11:27; Luk 10:22
17. Den hellige ånd er Gud - Apg 5:3-4
18. Den hellig ånd er ingen kraft, han lever – Apg 13:2
19. Bibelen er inspirert av Gud – 2 Tim 3:16
20. Alle mennesker har syndet - Rom 3:23; 5:12
21. Mennesket utviklet seg ikke, det ble skapt – 1 Mos 1:26
22. Adam og Eva var riktige mennesker – 1 Mos 3:20; 5:1; 1 Tim 2:13
23. Døden kom inn i verden pga. Adams synd – Rom 5:12-15
24. Synd skiller oss fra Gud – Jes 59-2
25. Jesus døde for våre synder – 1 Joh 2:2; 2 Kor 5:14; 1 Pet 2:24
26. Jesu offer var en erstatning for oss – 1 Pet 2:24
27. Jesus stod opp fra de døde i sitt jordiske legeme – Joh 2:19-21
28. De som fornekter Jesus havner i helvete – Åp 20:11-15
29. Helvete er et sted med forferdelig straff – Mat 25:41; Åp 19:20
30. Helvete varer evig – Mat 25.46
31. Den ufrelste går til helvete for alltid – Åp 21:8
32. Frelse er en gratis gave fra Gud – Rom 4:5; 6:23; Ef 2:8-9
33. Bibelen er Guds ord – 2 Tim 3:16
34. Jesus vil komme synbar tilbake til jorden – Apg 1:11
35. De kristne vil bli vekket fra de døde når Jesus kommer – 1 Tes 4:14-17
36. Det kommer en bortrykkelse (man blir løftet opp til skyene med Jesus) – 1 Tes 4:14-17
37. Det vil bli en endelig dom – 2 Pet 3.7
38. De fordømte vil bli kastet i en ildsjø – Åp 20:15
39. Satan vil bli kastet i ildsjøen – Åp 20:10
40. Det vil oppstå en ny himmel og en ny jord – 2 Pet 3:13; Åp 21:1

Her er originalen.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn