Grunnleggende kristne læresetninger

Det som er mest komisk her, er at disse setningene fremstår som rikitge og viktige, bare man er lettpåvirkelig nok. For oss mer "normale", virker de bare komiske. Eller tragiske...

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

1. Det finnes bar én Gud - Jes 43:10; 44:6,8; Joh 17:3; 1Kor 8:15; Gal 4:8-9
2. Gud er en treenighet - 2 Kor 13:14; 1 Pet 1:2
3. Det finnes ingen Guder før eller efter Gud - Jes 43:10
4. Gud vet alt - 1 Joh 3:20
5. Gud er allmektig - Sal 115:3
6. Gud er overalt - Jer 23:23,24
7. Gud er suveren - Zak 9:14; 1 Tim 6:16-16
8. Gud er ånd - Joh 4:24
9. Gud skapte alt som eksisterer - 1 Mos 1:1; Jes 44:24
10. Den hellige ånd har ikke noe legeme av kjøtt og blod - Luk 24:39
11. Gud har alltid vært Gud - Sal 90:2
12. Jesus er Gud - Joh 1:1,14;10:30-33; 20:28; Kol 2:9; Fil 2:5-8 Heb 1:8
13. Jesus ble et menneske - Fil 2:5-8
14. Jesus har to naturer: guddommelig og menneskelig – Kol 2:9; 1 Tim 2:5
15. Jesus var uten synd - 1 Pet 2:22
16. Jesus er den eneste veien til Gud Fader - Joh 14:16; Mat 11:27; Luk 10:22
17. Den hellige ånd er Gud - Apg 5:3-4
18. Den hellig ånd er ingen kraft, han lever – Apg 13:2
19. Bibelen er inspirert av Gud – 2 Tim 3:16
20. Alle mennesker har syndet - Rom 3:23; 5:12
21. Mennesket utviklet seg ikke, det ble skapt – 1 Mos 1:26
22. Adam og Eva var riktige mennesker – 1 Mos 3:20; 5:1; 1 Tim 2:13
23. Døden kom inn i verden pga. Adams synd – Rom 5:12-15
24. Synd skiller oss fra Gud – Jes 59-2
25. Jesus døde for våre synder – 1 Joh 2:2; 2 Kor 5:14; 1 Pet 2:24
26. Jesu offer var en erstatning for oss – 1 Pet 2:24
27. Jesus stod opp fra de døde i sitt jordiske legeme – Joh 2:19-21
28. De som fornekter Jesus havner i helvete – Åp 20:11-15
29. Helvete er et sted med forferdelig straff – Mat 25:41; Åp 19:20
30. Helvete varer evig – Mat 25.46
31. Den ufrelste går til helvete for alltid – Åp 21:8
32. Frelse er en gratis gave fra Gud – Rom 4:5; 6:23; Ef 2:8-9
33. Bibelen er Guds ord – 2 Tim 3:16
34. Jesus vil komme synbar tilbake til jorden – Apg 1:11
35. De kristne vil bli vekket fra de døde når Jesus kommer – 1 Tes 4:14-17
36. Det kommer en bortrykkelse (man blir løftet opp til skyene med Jesus) – 1 Tes 4:14-17
37. Det vil bli en endelig dom – 2 Pet 3.7
38. De fordømte vil bli kastet i en ildsjø – Åp 20:15
39. Satan vil bli kastet i ildsjøen – Åp 20:10
40. Det vil oppstå en ny himmel og en ny jord – 2 Pet 3:13; Åp 21:1

Her er originalen.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...