Hedningsamfunnet anmelder:

STATLIG RELIGIØST MEDLEMSJUKS

Hedningsamfunnet anmelder med dette Den Norske Kirke for medlemsjuks. Bakgrunnen er mange års forargete reaksjoner fra mennesker som enten skulle vært strøket i kirkeregisteret eller som aldri har tilhørt Kirken, men som stadig får henvendelser fra Kirken som tyder på at denne allikevel regner dem som medlemmer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.11.2011 kl 07:52

Ateistene
Hedningsamfunnet

Årets kirkevalg viser det samme mønster. Det sendes ut valgkort til alle registrerte medlemmer. Mange opplevde å være registrert fremdeles, til tross for gjentatte utmeldelser.

«Min gud – hvorfor forlater du meg aldri?»

Vi viser til vedlagte innlegg fra Hedda Langemyr, publisert på Internett under tittelen ”Min gud – hvorfor forlater du meg aldri?” Dette er bare ett av utallige lignende eksempler på klare overtramp mot enkeltmennesker. Vi anmelder derfor Kirken for å få slutt på dens praksis med å betrakte ikke-medlemmer som medlemmer.

A- og B- medlemmer

Den norske kirke har to medlemskategorier:

- de som «anses å høre inn under Den norske kirke»

- de som er døpt eller selv har meldt seg inn

Etter Kirkelovens § 3 skal barn «anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem». Det står videre at «Når barnet har fylt 18 år uten å være døpt, anses det ikke lenger å høre inn under Den norske kirke.»

Til tross for at det er opprettet et sentralt register over Kirkens medlemmer, har det vist seg at kirken ikke har tilstrekkelig oversikt over hvem som er medlemmer. Mye tyder på at i praksis regnes alle registrerte nyfødte som tilhørende den norske kirke inntil det motsatte er bevist. Like alvorlig er det at innlegg som det vedlagte, tyder på at «tilhørige» ikke blir strøket i registeret når de fyller 18. Og sist men ikke minst viser dette innlegget og mange andre at skriftlig utmelding ofte ikke tas til følge.

Vi tar for gitt at etterforskning av saken vil avdekke omfattende juks på området, og ber om at de ansvarlige blir trukket for retten med påstand om straff, på linje med tidligere ilagt straff for medlemsjuks i andre organisasjoner som AUF og SOS Rasisme.

Andre tros- og livssynsorganisasjoner er avhengig av faktisk medlemsskap og innsendte regnskap, med dokumentasjon av faktisk innmelding for å få sin statsstøtte.

Hedningsamfunnet vil anmelde Den Norske Kirke til Økokrim, og be om at kirkens rutiner blir gjennomgått og endret slik at kravene til etterrettelighet i medlemsregistret blir minst like strenge som til andre tros- og livssynssamfunn.

Dagfinn Eckhoff

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no