Fra DnHs årsmøte

En liten stemningsrapport med den viktigste informasjonen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.11.2009 kl 23:13

Det formelle referatet vil ikke bli lagt ut her. Det bringes som normalt i julenummeret av OHI.
På hedning.no følger en oppsummering av det viktigste som skjedde.

23 medlemmer møtte, med tilsammen 48 stemmer (25 fullmakter).

To saker var viet spesiell oppmerksomhet:
Evt søknad som livssynssamfunn samt ansettelse av en person i stilling som daglig leder.
Som ventet er det flere som sliter litt med at Hedningsamfunnet skal oppfattes som et livssynssamfunn, men det er også veldig mange gode grunner FOR å søke om dette.
Ingen satte seg bestemt imot, men det kom opp forslag om bl.a. å sjekke om det er mulig at organisasjonen kan defineres i en annen kategori enn "livsymssamfunn", men som også kan berettige til statsstøtte.
Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med saken, og søke om å bli "kategorisert" der det gagner og passer best.

Styrets forslag om å profesjonalisere driften ved å lønne folk for de mest arbeidskrevende oppgavene, ble også støttet. Det vil da bli opprettet en treårig prosjektstilling som skal ta seg av rutineoppgaver samt tidkrevende oppgaver opp mor forvaltning og byråkrati.

Kontingentsatsene ble vedtatt som følger:
Vanlig medlem kr 250.- pr år (som før).
Studenter, skoleelever, arbeidsledige og andre med lav inntekt: kr. 100,- pr år (dette er en reduksjon fra tidligere).

Det nye styret blir som følger:

Leder Dagfinn Eckhoff
Nesteleder Arne Havnås
Sekretær Morten Rølling
Kasserer Gunnar Seternes
Styremedlem Siv Sinober
Styremedlem Harald Fagerhus
Styremedlem Ronnie Johanson

Sindre Bremnes, Svein Olav G Nyberg og Christina Dahl er varamedlemmer.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

 
Kaktus til JErna!

Da har leder Morten Guldberg overlevert kaktus til stasministerens kontor!

Morten Guldberg leder i Hedningsamfunnet og styremedlem i Skepsis

Fritanke.no bringer en sak om vår nyvalgte leder.

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

AnnonseAnnonse