Da var det sannelig på'n igjen...

Det er valgår og dermed også kirkevalgår. Gjett hva som skjer da...

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Jo, for eksempel dette:

(Vi tar med hele saken, siden Dnh er omtalt, sitert og intervjuet. Saken finnes originalt her, er skrevet av Kirsten McDonagh hos NRK Trøndelag.)

– Jeg synes det er frekt at de ikke tar beskjeden. Jeg har ingen ønsker om å stå som medlem i kirka, og synes det er utrolig at det skal være så vanskelig å melde seg ut, sier Katrin Støen Hammer.

Frøyværingen fikk i forrige uke, som alle andre medlemmer av statskirken, tilsendt valgkort til kirkevalget 2011.

– Jeg er verken døpt eller konfirmert, og burde i utganspunktet aldri vært oppført som medlem i statskirka, sier hun.
Flere tusen ikke-medlemmer

Hammer ble som følge av et stortingsvedtak i 1998 oppført som medlem i Den norske kirke.

Vedtaket kom da Bondevik I-regjeringen valgte å bruke Folkeregisteret som grunnlag for medlemsregisteret i Den norske kirke. Planen var å spare penger på å slippe å gå gjennom alle kirkebøkene der dåp registreres manuelt.

– Dermed er alle som ikke aktivt har meldt seg ut av statskirken etter 1998 fortsatt medlemmer, sier Sissel Vartdal, prosjektleder for kirkevalget 2011.

Det resulterer igjen i at mange mottar valgkort til tross for at de aldri har meldt seg inn i Den norske kirke.

– Vi beklager det, og har derfor åpnet for at alle som er feilaktig oppført bare kan ringe og si ifra, sier Vartdal.
Meldte seg ut forgjeves

Ifølge Vartdal har det ikke vært enkelt å opplyse folk om at de er blitt medlem av trossamfunnet, til tross for at det har gått 13 år siden de la om systemet.

– Vi har 3,8 millioner medlemmer, og det koster veldig mye å sende ut informasjon til alle. Derfor ble mange ikke informert før valget i 2009.

I forbindelse med forrige kirkevalg valgte flere tusen ufrivillige kirkemedlemmer derfor å melde seg ut. Inkludert Katrin Støen Hammer.

– Jeg har en tro, men den er ikke sterk nok til at det blir rett å være medlem i statskirken. Derfor ble jeg overrasket da jeg nok en gang fikk valgkort i år.

Ifølge prosjektleder Vartdal skyldes dette en teknisk eller menneskelig feil.

– Vi har fått flere klager på at folk ikke blir meldt ut, og vi jobber med hver enkelt sak.

– Latterlig ordning

– Det er ikke noe hyggelig å måtte bli med i en slik organisasjon helt ufrivillig. Mange synes det er ubehagelig, sier Dagfinn Eckhoff.

Han er leder av Det norske hedningsamfunn, som, ifølge nettsidene deres, er en humanistisk frigjøringsbevegelse.

Mange av medlemmene av organisasjonen er tatt opp som medlem av Den norske kirke.

– Livssyn er en privatsak. Det burde selvfølgelig vært slik at man aktivt melder seg inn i kirka, de reglene gjelder tross alt for samtlige av de andre livsynsorganisasjonene, sier Eckhoff.

Sissel Vartdal lover at kirka gjør sitt for å rydde opp.

– Vi forstår at folk synes det er ubehagelig, og vi har selvfølgelig ingen ønsker om å tvinge folk til å være medlemmer.

Katrin Støre Hammer er ikke overbevist.

– Å skylde på teknisk svikt år etter år blir for dumt. Det er nesten litt mistenkelig at dette skal skje om igjen, når man i utgangspunktet ikke har rett til å være medlem i Den norske kirke.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no