'Død er endelig avskjed'

Den erfarne veilederen Ivar August Bye ber kirken ta et oppgjør med forestillingen om at kristne skal møte sine kjære igjen etter døden.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Bye sier han ble forundret over å lese at hver femte nordmann tror det er mulig å oppnå kontakt med døde.

Han mener kirken et stykke på vei legitimerer folkereligiøse forestillinger om livet etter døden, som han mener det ikke finnes dekning for hverken i Bibelen eller i den menneskelige erfaring.

– Kirkens ansvar er å snakke sant om livet og om døden. Det finnes et «allerede nå» og et «ennå ikke» når vi i kirken snakker om evig liv. Og om dette «ennå ikke» er sannheten at det vet vi fint lite om, sier Bye.

Her er saken.

Nå forekommer det oss at kirka SERIØST bør begynne å bli enig med sjøl i en del essensielle saker her!

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...