Åpen og sekulær

Debatten om det flerkulturelle Norge trenger sårt noen prinsipper. De borgerlige partiene kan finne noen av dem i Stålsett-utvalgets rapport, skriver Guri Melby, leder i Venstres programkomite, som selv satt i Stålsett-utvalget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.01.2013 kl 01:44

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Da Grunnloven av 1814 ble vedtatt var det verken mulig å melde seg ut av kirken eller å få adgang til riket som jøde eller jesuitt. I dag tilhører grunnloven et mangfoldig og flerkulturelt samfunn der homofile kan gifte seg og kvinner styrer over sin egen kropp.

Det er en utvikling som ville vært utenkelig for bare et par generasjoner siden. Men den truer verken vår tilhørighet eller vår identitet som nasjon. Snarere tvert imot: Vårt likestilte samfunn er noe av det som gjør oss stolte over å være norske, noe av det vi skryter av i utlandet.
Økt mangfold

I dag preges vårt felles, offentlige rom av et økt mangfold av religiøse uttrykk. Det skal vi verdsette, for et stort mangfold er et kjennetegn på et åpent, liberalt samfunn. Troslivet er, og skal være, en naturlig del av offentligheten. Men det offentlige rom er ikke det samme som staten. Og det økende livssynsmangfoldet i det offentlige rom gjør det desto viktigere at staten selv er sekulær.

«Det økende livssynsmangfoldet i det offentlige rom gjør det desto viktigere at staten selv er sekulær.»

Men sekulær betyr ikke religionsfiendtlig, slik Knut Arild Hareide ser ut til tro. Å være livssynsnøytral er ikke det samme som å være verdinøytral. Det norske samfunnet er bygget på noen sentrale, liberale verdier, og slik skal det fortsette å være. Det er ikke liberalt å være verdinøytral – tvert imot.

Les flere gode poenger fra Melby her.

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...