Galluper

Status Spørsmål
Åpen for avstemning Avvikle statskirka? (Se saken om "Statskirka" på forsida. Gode argumenter både for og mot!)
Publisert: 03.09.11
Åpen for avstemning Er det riktig å være kritisk til DnKs rolle under de siste dagers unntakstilstand?
Publisert: 27.07.11
Åpen for avstemning Hedningsamfunnet har akkurat utgitt et eksternt blad, etter en pause på over 20 år. Hvor fornuftig bruk av tid, energi og andre midler er det å publisere et slikt eksternt blad?
Publisert: 15.05.11
Åpen for avstemning På en skala fra 1 til 10, hvor nødvendig og bra er det at DnH har tatt opp igjen gateaktiviteten?
Publisert: 24.06.10
Åpen for avstemning Er det riktig med en "Tegn-Muhammed-dag"?
Publisert: 18.05.10
Åpen for avstemning Skal vi ha forståelse for folks bekymring for sikkerheten i kampen mot "radikal islam"?
Publisert: 23.04.10
Åpen for avstemning Bør skoler og arbeidsplasser tilrettelegge for åndelige pauser?
Publisert: 25.03.10
Åpen for avstemning Gjør Obama det rette når han vil spille på lag med religionene rundt omkring i verden?
Publisert: 26.02.10
Åpen for avstemning Bør burka og lignende plagg forbys?
Publisert: 01.02.10
Åpen for avstemning Er det riktig å trykke Muhammedkarikaturene?
Publisert: 04.01.10
Åpen for avstemning Hvilken "religionskamp" bør Hedningsamfunnet fokusere på framover?
Publisert: 26.10.09
Åpen for avstemning Er det nødvendig med aktiv motarbeidelse av religion?
Publisert: 20.09.09
Åpen for avstemning Kunne du tenke deg å motta OHI som pdf?
Publisert: 14.09.09
Åpen for avstemning I forbindelse med 11.sep 2001 uttalte Bush og Blair at "Religion var svaret på det som hadde skjedd", ikke årsaken. Blir verden et bedre sted uten religion?
Publisert: 12.09.09