Gallup

Gjør Obama det rette når han vil spille på lag med religionene rundt omkring i verden?

Nei. Det sekulære vesten må holde hardt på sin kompromissløse linje, det er eneste måten å få resten av verden til å følge etter I all hovedsak ja, men taktiske kompromiss kan være smart. Beklageligvis ja, det vil bl.a. minske faren for terror. Aksjon avler reaksjon. Ja. Det er eneste måten å ha en viss kontroll med religiøse fundamentalister på. Ja. Både av taktiske langsiktige og kortsikitige årsaker. Og idealistiske. Vi må leve som vi preker.

» Vis resultat» Vis alle galluper

AnnonseAnnonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!