Gallup

Er det nødvendig med aktiv motarbeidelse av religion?

Nei, Norge er blitt så sekulært at det ikke er nødvendig lenger. Nei, linja til HumanEtisk Forbund, med full-toleranse-grense holder Ja, så lenge det finnes statskirke, er ikke samfunnet formelt frigjort fra kirka. Ja, religion gjør fremdeles stor skade, og må motarbeides.

» Vis resultat» Vis alle galluper

AnnonseAnnonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!