Verdensdagen mot dødsstraff

Verdensdagen mot dødsstraff

Den saudiarabiske Shia-aktivisten Ali Mohammed Baqir al-Nimr har brukt opp alle sine ankemuligheter og står i fare for å bli henrettet så snart kongen godkjenner dommen. Krev at henrettelsen stanses!
Ali al-Nimrs dom bryter barnekonvensjonen, som fastsetter at barn som er under 18 år ved begått lovbrudd ikke skal dømmes til døden (Ali var 17 år da han ble arrestert). Saudi-Arabia har undertegnet barnekonvensjonen, og er dermed pålagt å følge den. FOTO: AI

Bruken av dødsstraff er den ultimate grusomme og nedverdigende straff, som bryter med retten til liv nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2015 kl 08:30

Mye er sagt, og kan sies, om dødsstraff. HS sier bare èn ting: "Nei".
Dødsstraff er ikke forenelig med et humanistisk livssyn.
Det finnes ikke noe mer sjølmotsigende i et rettssamfunn at staten kan ta livet av sine innbyggere.

Noen tall fra AI, blant annet om Iran og Saudi her, også med kampanjer.

Siste nytt i Fra DnH

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

 
Kaktus til JErna!

Da har leder Morten Guldberg overlevert kaktus til stasministerens kontor!

Morten Guldberg leder i Hedningsamfunnet og styremedlem i Skepsis

Fritanke.no bringer en sak om vår nyvalgte leder.

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

AnnonseAnnonse