Hvorfor være medlem av Det norske Hedningsamfunn?

Hvorfor være medlem av Det norske Hedningsamfunn?

 

Det trengs ikke nødvendigvis verken tid eller energi for å være medlem av DnH. En organisasjon med en million sympatisører, men få medlemmer, har liten slagkraft.

Det er noe fundamentalt merkelig et sted:
Over 80 % av norges befolkning er medlemmer av staskjerka, men under halvparten av dem tror på Gud.

Mange av dem mener at religion er direkte negativt, og, husker i farten ikke tallet, er for skille av stat og kirke.
Men allikevel er det få som vil gi sin støtte, økonomisk eller annet, til de som faktisk jobber mot religionsuvesenet.

Hvorfor!?

"Jeg forstår ikke dem som har liten eller ingen interesse for religion.
Hvis en religion er sann, er det den viktigste sannhet som finnes.
Hvis den tar feil, er det en feil av tragiske dimensjoner, og da bør den motarbeides."
Etter Steve Allen

Hedningsamfunnets formålsparagraf:

Det norske Hedningsamfunn vil arbeide for erkjennelse av menneskers egenverd og samhørighet. Vi vil arbeide for frigjøring fra autoritære religioner og trosretninger som reduserer og splitter mennesker, som hevder at vårt menneskeverd avgjøres av vårt forhold til en gud, og som hemmer tanker og følelser med sine dogmer og normer. Vi vil arbeide for livssynsfrihet og motarbeide livssynsdiskriminering. Spesielt vil vi motarbeide Den norske kirke og andre religiøse maktorganisasjoner.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

 
Kaktus til JErna!

Da har leder Morten Guldberg overlevert kaktus til stasministerens kontor!

Morten Guldberg leder i Hedningsamfunnet og styremedlem i Skepsis

Fritanke.no bringer en sak om vår nyvalgte leder.

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

AnnonseAnnonse