Hvorfor være medlem av Det norske Hedningsamfunn?

 

Det trengs ikke nødvendigvis verken tid eller energi for å være medlem av DnH. En organisasjon med en million sympatisører, men få medlemmer, har liten slagkraft.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Det er noe fundamentalt merkelig et sted:
Over 80 % av norges befolkning er medlemmer av staskjerka, men under halvparten av dem tror på Gud.

Mange av dem mener at religion er direkte negativt, og, husker i farten ikke tallet, er for skille av stat og kirke.
Men allikevel er det få som vil gi sin støtte, økonomisk eller annet, til de som faktisk jobber mot religionsuvesenet.

Hvorfor!?

"Jeg forstår ikke dem som har liten eller ingen interesse for religion.
Hvis en religion er sann, er det den viktigste sannhet som finnes.
Hvis den tar feil, er det en feil av tragiske dimensjoner, og da bør den motarbeides."
Etter Steve Allen

Hedningsamfunnets formålsparagraf:

Det norske Hedningsamfunn vil arbeide for erkjennelse av menneskers egenverd og samhørighet. Vi vil arbeide for frigjøring fra autoritære religioner og trosretninger som reduserer og splitter mennesker, som hevder at vårt menneskeverd avgjøres av vårt forhold til en gud, og som hemmer tanker og følelser med sine dogmer og normer. Vi vil arbeide for livssynsfrihet og motarbeide livssynsdiskriminering. Spesielt vil vi motarbeide Den norske kirke og andre religiøse maktorganisasjoner.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no