Hvorfor være medlem av Det norske Hedningsamfunn?

Hvorfor være medlem av Det norske Hedningsamfunn?

 

Det trengs ikke nødvendigvis verken tid eller energi for å være medlem av DnH. En organisasjon med en million sympatisører, men få medlemmer, har liten slagkraft.

Det er noe fundamentalt merkelig et sted:
Over 80 % av norges befolkning er medlemmer av staskjerka, men under halvparten av dem tror på Gud.

Mange av dem mener at religion er direkte negativt, og, husker i farten ikke tallet, er for skille av stat og kirke.
Men allikevel er det få som vil gi sin støtte, økonomisk eller annet, til de som faktisk jobber mot religionsuvesenet.

Hvorfor!?

"Jeg forstår ikke dem som har liten eller ingen interesse for religion.
Hvis en religion er sann, er det den viktigste sannhet som finnes.
Hvis den tar feil, er det en feil av tragiske dimensjoner, og da bør den motarbeides."
Etter Steve Allen

Hedningsamfunnets formålsparagraf:

Det norske Hedningsamfunn vil arbeide for erkjennelse av menneskers egenverd og samhørighet. Vi vil arbeide for frigjøring fra autoritære religioner og trosretninger som reduserer og splitter mennesker, som hevder at vårt menneskeverd avgjøres av vårt forhold til en gud, og som hemmer tanker og følelser med sine dogmer og normer. Vi vil arbeide for livssynsfrihet og motarbeide livssynsdiskriminering. Spesielt vil vi motarbeide Den norske kirke og andre religiøse maktorganisasjoner.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

AnnonseAnnonse