Les Koranen og Bibelen, ikke brenn dem!

 

Pressemelding fra Hedningsamfunnet 14. april 2011:

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Hedningsamfunnet ser med avsky på amerikanske fundamentalisters brenning av Koranen. Enkelte har tatt til orde for å brenne Bibelen på samme måte, noe som ville ha vært et like forkastelig angrep på ytringsfriheten.
Vår linje har alltid vært å oppfordre folk om å lese disse skriftene, for selv å gjøre seg opp en mening om innholdet.

I mange år var Hedningsamfunnet et fast innslag i gatebildet i Oslo. Vi har nylig gjenopptatt standsvirksomheten, og er ofte å finne på Egertorget på lørdager. Der ønsker vi nå å dele ut bibler og koraner til publikum. Vi har imidlertid ikke midler til å kjøpe dem inn, og har henvendt oss til kristne og muslimske organisasjoner med bønn om å få overta bøker til utdeling. Dessuten oppfordrer vi folk om å gi oss disse bøkene når de har lest dem, slik at vi kan gi dem videre.

Dagfinn Eckhoff, styreleder Hedningsamfunnet

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no