Skal likestillingsombudet støtte diskriminering på grunn av religion?

Åpent brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

”Menn skal styre over kvinner, fordi Gud har gitt dem mer (styrke)…”
(Koranen 4:34…)

Diskriminering kan ha en religiøs begrunnelse, mener Diskriminerings- og likestillingsombudet. Selvfølgelig kan det det. Som oftest er det vel nettopp religionene som leder an i kjønnsdiskriminering. Som sier at kvinnene skal tie i forsamlingen, som krever at mennene skal veilede kvinnene med fasthet, og som sender menn og kvinner til hver sine innganger.
Og så da? Hva blir Diskrimineringsombudets oppgave da?

”Likestillings- og diskrimineringsombodet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering  på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombodet handhevar diskrimineringsforboda i lovverket, gir rettleiing og er ein pådrivar for likestilling og mangfald ” (Ombodets mandat)
Og så kommer ombudets begrunnelse for ikke å kreve likestilling i Grieghallen: «Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion».
Ser ikke ombudet at det er nettopp det de har gjort? De har reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion. Og så har de svart på spørsmålet. Moskéens diskriminering på grunn av religion er greit for oss.
Hedningsamfunnet vil be om svar på dette spørsmålet:
”Faller ombudets mandat om likestilling for kjønnene bort når diskrimineringen er religiøst begrunnet? Og hvem skal i så fall kjempe for kvinners rett når ombudet har gitt seg selv munnkurv?”

Styret i Hedningsamfunnet

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...