Svik?

Hedningsamfunnet, eller strengt tatt leder Dagfinn Eckhoff, er blitt beskyldt for å svike den hedenske sak.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

For noen dager siden, nærmere bestemt 7. november, sto følgende å lese på www.sian.no:

"Generalen i Hedningsamfunnet gjennom flere tiår, Dagfinn Eckhoff, som har vært og som er knusende i sin kritikk av kristendommen, ble av NRK Radio spurt 7. november om hvordan han stilte seg til islam. Eckhoff svarte: ”Jeg kan for lite om denne religionen.” Dermed er sviket totalt. Eckhoff, Hedningsamfunnet og de fleste venstresosialister fordømmer kristendommen nord og ned, mens de samme menneskene skjermer islam. Dette til tross for at i vår tid er det ikke kristendommen, men islam som truer ytringsfriheten og religionsfriheten – samt freden og friheten i dette landet."

Les hele ytringen http://sian.no/node/284.

Det er sjølsagt fullstendig meningsløst å hevde at Hedningsamfunnet (vi nekter å la dette bli en personsak; Eckhoff er leder av en større organisasjon, og som sådan er det organisasjonen som må ta denne "kritikken") ikke kritiserer islam. Et kjapt søk på www.hedning.no viser at den mest brukt tag'en er nettopp "islam".
Vi er fullstendig klar over at "islam" er i ferd med å bli et stort problem. I motsetning til de mest ekstreme islamfiendene er vi derimot litt opptatt av å skille sak og person.

Dette er vanskelig materie, bl.a. fordi den er omfattende langt utover hva enkeltpersoner er i stand til absorbere.
Bl.a. er det fullstendig nødvendig å være klar over at mennesker er preget ikke bare av religion, men også tradisjon og kultur. Allerede her er det mange feller: Hva er definisjonen på disse begrepene?

Det største muslimske landet er Indonesia. Den formen for islam som praktiseres der, er ganske anderledes enn den "arabiske" formen for islam, og langt mer liberal, på mange områder.

Hva skyldes denne religiøse forskjellen? Bl.a. tradisjon og andre kulturelle forskjeller.
Noe så elementært som livsvillkår vil sjølsagt prege mennesker, og det er himmelvid forskjell på sørasiatiske livsvillkår og de arabiske ørkenstammefolkenes ditto.

Det er i all hovedsak den "arabiske" formen for islam som skaper problemer.
Det er enkelte arabiske stater (bl.a. Saudi-Arabia, og Iran, som ikke engang er arabisk!) Definisjonsproblemene står i kø) som står for de mer ekstreme formene for islam. Det er årsaker til at disse formene har fått fotfeste akkurat der de har, og det gjør at vi må ha en viss kunnskap om det vi uttaler oss om.

Det betyr ikke at muslimers kriminelle handlinger skal verken unnskyldes eller forstås ihjel. Det er ikke vanskeligere enn å holde knallhardt på at norske lovfestede verdispørsmål må oveholdes, uansett hva religionen og kulturen til en evt kriminell åpner for.

Poenget med å fokusere litt på disse islamske ulikhetene, er bare å underbygge årsaken til at Hedningsamfunnet tradisjonelt har vært litt forsiktig med å angripe islam.

Religionen er en mer integrert del av muslimers hverdag, og kritikk mot islam oppfattes dermed lett mye mer personlig av muslimer, enn hva kritikk mot kristendommen oppfattes av kulturelle kristne. Dermed har det vært vanskelig å kritisere islam, uten å bli oppfattet som rasistisk. (Islam har heller ikke vært et like stort samfunnsmessig problem som kristendommen har vært.)

Hedningsamfunnet er klar over at vi vet for lite om islam, og ønsker ikke å uttale oss på sviktende grunnlag.

Vi søker å skaffe oss den kunnskapen som er nødvendig, men på annet grunnlag enn slike som sian.
Sian ønsker å bli kvitt islam mye av "hold-norge-norsk"-grunner.
Hedningsamfunnet ønsker å "bli kvitt" islam på samme måte som vi ønsker å "bli kvitt" kristendommen, nemlig å bli kvitt menneskefiendtlig
overtro.

(En annen sak er sjølsagt at den settingen hvor Eckhoff ble stilt dette spørsmålet, overhodet ikke hadde noe med islam å gjøre, og det var ikke noe poeng å få fokus vekk fra det som var årsaken til Eckhoffs opptreden i NRK.)

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no