Slepp delar av RLE-undervisning

Men ikke av den årsak man automatisk tror!

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

I juli hadde DagenMagazinet reportasje om Hallvard som faren ville ta ut av RLE-faget. Bakgrunnen er læreplanen for 5.-7.klasse der faren meiner læreplanen har ein brodd mot kristne verdiar. I eit brev til rektor skreiv Pål Augland at «dette saman med ei opplæringslov som legg til grunn at undervisninga i faget skal vera kritisk, pluralistisk og objektiv, gjer at faget vert tappa for substansiell vedi og motarbeidar foreldreansvaret». Han reagerte og på «den tidlege sexfikseringa med ei problematisering av kjønnsidentiteten og relativisering av det kristne ekteskapet», og dette kalla han «eit tjuveri av barnas barndom».
I eit møte med kontaktlæraren fekk Pål Augland og kona gjennomslag for at dei kunne ta guten ut av RLE-undervisninga så mykje dei sjølv ville.

Misforståingar

— Vi fekk avklart ein del misforståingar. Skulen trur nemleg at kristendomsdelen i RLE-faget er heilt OK, medan det er nettopp kristendomsdelen vi vil ha fritak for. Den synest vi ikkje held mål, seier Augland til DagenMagazinet.
Han hevdar det er teke i bruk nye undervisningskriterier i RLE-faget. Dei ulike religionane skal no undervisast objektivt og kritisk granskande, og religionane får ikkje stå fram med det dei sjølv meiner dei står for, påstår Augland.
— Alt som ikkje stemmer med «sunn fornuft» vert avvist, seier Augland.

Her er hele saken.

Hvis det er så lett å få fritak fra RLE-faget, burde fritenkere stå hardere på for å få fritak for sine barn også.

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.