Snevert om omskjærings-forbud

Både Human-Etisk Forbund og Barneombudet mener at omskjæring av guttebarn er et overgrep. Snevert, sier KrF-leder Knut Arild Hareide

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Helse- og omsorgsdepartementet har nettopp avsluttet en høringsrunde om forslag til lovregulering av omskjæring av gutter. Flere tunge høringsinstanser vil forby hele ordningen, mens departementet mener at inngrepet skal foretas av leger og andre eksperter og at det skal være gratis.
Tidligere leder i Human-Etisk Forbund kaller omskjæring et overgrep mot barnet fordi det blir merket for livet og begrenser livssynsvalg i voksen alder. Barneombudet mener at det må være aldersgrense og at ingen har rett til å skjære forhuden av et annet menneske.
– Jeg opplever at det er et veldig snevert perspektiv som Human-Etisk Forbund her viser. Jeg opplever det samme med Barneombudet. Begge instansene ser på en slik sak utfra sin kulturforståelse uten å ha kunnskap og kompetanse om helheten i dette, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagen.

Her er alt.

Neeii, så overraskende... Er det én gang disse religiøse - sjøl om de er innbyrdes uenige om det meste annet - er enige om noe, og står sammen, så er det når retten til å utøve religionsmakt blir trua. DA kan de støtte hverandre. At små unger er dem det går utover, er ikke så farlig...

HEF og barneombudet - og Hedningsamfunnet - ser saken snevert, ja. Vi ser det kun ut fra menneskerettighetene, vi, det er jo det snevreste som tenkes kan: den retten som gjelder absolutt ALLE menensker i verden, ikke bare de religiøses.

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.