Barnehager får beholde kristenord

Regjeringen legger opp til at kristenbarnehager skal få beholde friheten.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Etter en lang prosess med Bostad-utvalg og politisk strid, klubbet et bredt Storting igjennom nye formålsord for barnehager. Det var for ett år siden. Nå er justeringer for barne- hagene sendt på høring fra kunnskapsminister Kristin Halvorsens departement.

De nye formålsordene om å bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon» trengte nemlig noen endringer i Barnehageloven.

Private barnehageeiere har hittil hatt anledning til å reservere seg mot formålsparagrafen og heller vedtektsfeste et annet. Den muligheten skal bestå.

Retten til å velge et barne-hagetilbud i samsvar med egen religiøs og filosofisk overbevisning er et viktig prinsipp som departementet mener må videreføres, heter det i høringsnotatet.

Muligheten til å reservere seg blir tydelig i en ny, egen paragraf i barnehageloven. Livssyns- og menighetsbarnehager får også en ny paragraf som gir dem rettigheter til å fortsette med utvidet formålsparagraf på livssynsområdet.

Hele sdaken er å lese f.eks her.

Vi ser et mulig problem i de tilfellene hvor folk faktisk ikke har noen valgmuligheter for "fritt barnehagevalg", men ellers er det vel greit at kristne, privat drevne barnehager får hevde det de er tuftet på.
Men vi skjønner fremdeles ikke slike foreldre...

Siste nytt i Barn/unge

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

 

Lars Gule vil ha religionsundervisningen ut av skolen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener slik undervisning bør være selvsagt.

Kaktus til JErna!

Da har leder Morten Guldberg overlevert kaktus til stasministerens kontor!

Human-Etisk Forbund reagerer på statsminister Erna Solbergs utspill om skolegudstjenester