Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

 

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Organisering av fagene

1 Religion og livssyn skal under samfunns/geografi/historiefaget.

Utdyping: Ateistene mener ikke at religion og livssyn bør ut av skolen, kunnskap og kulturforståelse er svært viktig, men religionsfaget trenger ikke den posisjonen den har i dag med sitt eget fag.
Objektiv kunnskap om religion og livssyn trengs, men hører hjemme under kunnskapsfagene samfunn/geografi/historie
Ateistene mener derfor at religion og livssyn skal flyttes til nevnte fag.

2 Ateistene ønsker et nytt fag for selvstendig og kritisk tenkning, forståelse, etikk og personlig modning: en arena med vekt på at elevene skal lære hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.

Utdyping: Ateistene mener at evne til selvstendig tenkning, å filosofere, innsikt, empati og forståelse hører hjemme i et modningsfag.
Et forslag er P-FEKT, hvor personlighetsutvikling, filosofi, etikk og kritisk tenkning står sentralt og debatt rundt disse finner sted.

Skolens objektivitet

1 Ateistene er bekymret over manglende objektivitet både hos lærere og i lærebøker. Noen religioner, livssyn eller forestillinger fremstilles som sanne, uten belegg i vitenskap eller fakta. Dagens læreplan inviterer til dette.

Utdyping: Flere unge folk har opplevd at læreren i faget har formidlet at en religion er mer sann enn andre. Dette kan ikke tolereres. I tillegg har mange foreldre, lærere og elever erfart at religionsbøkene framstiller mange religiøse forestillinger som sanne. Dette har ikke rot i vitenskap og fakta. Bøkene – og lærerne, må fremstille religion som den er: «Noen tror at …», «En del mener …» og «En forestilling som er vanlig blant …».
Det er relativt lite krevende å gjennomføre, men likevel svært viktig, at bøkene og lærerne er objektive og faktabaserte, da barn – av naturlige årsaker – har færre filtre for å kunne vurdere hva som er sant og usant.

Kristendom og skolegudstjeneste

1 Undervisning knyttet til religion må ikke favorisere kristendommen. Forkynnelse hører ikke hjemme i skolen (se Opplæringslova § 2-3 a til 2-4). Derfor må skolegudstjeneste må opphøre - deltakelse i religiøse seremonier må ikke knyttes til undervisning eller organiseres via skolen.

Utdyping: Undervisning knyttet til religion skal ikke favorisere kristendommen, uansett hvordan fagene organiseres. Skolen skal være objektiv og inkluderende, og forkynnelse hører ikke hjemme i skolen. Ateistene vil presisere at det er deltagelsen i religiøse seremonier som er problemet, ikke observasjonene av en. Imidlertid må andre religioner/livssyn være representerte i slike eventuelle observasjoner, og ikke bare kristendommen.

Big bang og evolusjonsteorien

1 Evolusjonsteorien skal bli pensum tidligere i skoleløpet – og det må undervises i religionene senere.

Utdyping: I dagens skole er ikke «big bang» og evolusjon pensum eller kompetansemål før på ungdomsskolen, etter at elevene har hatt sju år med skapelsesberetninger i KRLE. Våre beste vitenskapelige forklaringer på universets og livets utvikling må presenteres for elevene allerede fra første skoleår. Kunnskap om eventyr, mytologi og religionenes skapelsesberetninger må komme senere, da disse forestillingene ikke har rot i vitenskapen.

Nøkkelord

Siste nytt i Barn/unge

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

 
Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.