Hedningsamfunnet:

Reservasjonsrett for lærere i KRLE

Hedningsamfunnet ønsker velkommen en ny regjering med mange gode tanker om frihet og tillit til enkeltmennesket og familien.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Aller viktigst: ”Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.”

Samtidig ser hedningene at den nye regjeringen ikke klarer å velge hvorvidt samfunnet skal inspireres av den kristne eller humanistiske kulturarv. Dette kan skape store problemer ikke minst i barnas møte med skolen. Er det Darwins utviklingslære eller Vårherres skaperverk som skal forme deres virkelighetsoppfatning?

Hedningene ser at den nye regjeringen skal sikre 55% kristendom i et nytt KRLE-fag, og frykter dermed at Darwin er dømt til å tape for Vårherre. Samtidig påpeker de at regjeringspartiene skal sikre leger reservasjonsrett på samvittighetsgrunnlag mot utførelse av abort. (Partiene er enige om:
• Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.)

Hedningsamfunnet vil derfor anbefale at lignende rett til å følge sin samvittighet innføres i skolen, slik at lærere gis rett til å reservere seg mot kristendomskravet i undervisningen, og gjerne ”etter dialog med Lærernes Yrkesforbund”.

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.