Hedningene vil ha KRT

Pressemelding fra HS

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

HEDNINGENE VIL HA KRT

Regjeringen ønsker folkets syn på KRLE-saken i den travle adventstiden. Hedningsamfunnet foreslår at faget endres til KRT:
Kritisk Tenkning.

5. januar utløper regjeringens frist for å avgi uttalelse til spørsmålet om religionenes
plass i grunnskolen. I 20 år har spørsmålet vært en het bokstavlek i skolepolitikken.
Sekulære krefter har slåss for å bryte kristendomsfagets monopolstilling i mer enn en
menneskealder. KRL (Kristendom og Livssyn) ble innført i 1997 til erstatning for faget
Kristendomskunnskap og det alternative faget Livssynskunnskap for avvikerne. I 2008
ble navnet RLE – Religion, Livssyn og Etikk, etter at Den europeiske
menneskerettsdomstolen i 2007 slo fast at faget strider mot menneskerettighetene.
”KRLE” var KRFs forhandlingsseier ved siste stortingsvalg, med krav om 55%
kristendom.

Fullstendig revisjon av KRL-faget

Den logiske konsekvens av Menneskerettskomiteens konklusjon er en fullstendig
revisjon av KRL-faget, var vurderingen til Norsk senter for menneskerettigheter.

Hedningsamfunnet slutter seg til dette.

Vårt verdensbilde har endret seg betydelig i de årene bokstavleken om livssyn har
pågått i norsk politikk. Smått om senn har kunnskap om menneskenes katastrofale
påvirkning av vårt globale miljø seget inn. Vi har begynt å ane virkningene av
fundamentalistisk religion på krig og fred over hele verden. Hvilken rolle skal skolen
ha for å hjelpe barna til å “tenke sjæl”?

Kritisk tenkning

Underkasting under religionene er ødeleggende for vår evne til å oppfatte virkeligheten,
og dermed til å fatte avgjørende og nødvendige beslutninger. Religionene retter blikket
mot paradis og dommedag, mot et søttitall jomfruer som skal friste til
selvmordsbombing. Kristendommen krever at vi skal be ”til enhver tid”, mens islam
krever at hodet skal ned og stompen opp fem ganger om dagen. En slik kroppsstilling
lærer oss ikke å stole på vår egen fornuft, eller kritisk tenkning.

Barna trenger å forstå religionene, hvordan de har oppstått og utviklet seg, hvordan de
brukes, hvilke konsekvenser de har for kvinners stilling, for homofiles undertrykkelse,
for menneskerettigheter. De må lære å oppsøke relevant kunnskap og kunne diskutere
dem. Derfor og slik har religionene en viktig plass i skolen.
Faget kritisk tenkning har altså relevans for alle andre fag. Det må inneholde og
diskutere hva vi faktisk vet og ikke vet, hva som er viktig og hvorfor.

Nøkkelord

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.